Stormark kom med dette utspillet på pressekonferansen der boka ble lansert.

Breiviks internasjonale kontakter og reisevirksomhet er blant de forholdene som fortsatt bør etterforskes, mener forfatteren. Han mener det politiet har gjort i denne sammenhengen er lite og uakseptabelt.

Helt konkret nevnte han de 8000 epostadressene Breivik forsøkte å sende manifestet sitt til og at Breiviks mye omtalte tempelridderorden ikke er ferdig eller tilstrekkelig gransket.

— Politiet bør gå inn med full tyngde, sa Stormark.

Mange vil huske fra rettssaken hvordan en av politiets etterforskere i rettssalen navnga en liberier som Breivik hadde hatt kontakt med før og under Liberia-besøket sitt i 2002. Politiet sa at man ikke hadde kunne lokalisere mannen, men dagen etter hadde VG intervju med ham.