Hjemmeværende kvinner dør tidligst

Kvinner som er yrkesaktive lever lengre enn kvinner som er hjemmeværende, viser ny norsk forskning.