Blant de 317.000 straffereaksjonene som ble registrert i 2012, dreide bare drøyt 31.400 saker seg om forbrytelser, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Antallet reaksjoner for forbrytelser var 5,3 prosent færre enn i 2011. Alle typer forbrytelser, bortsett fra voldsforbrytelser, falt i statistikken. SSB har registrert 14.750 straffereaksjoner for narkotikaforbrytelser, drøyt 900 færre enn i toppåret 2011.

19.800 saker ble avgjort i domstolene, noe som er 19 prosent færre enn snittet for perioden 2001 til 2011. Totalt ble det i forfjor registrert nesten 10.000 ubetingede fengselsdommer, en liten nedgang fra året før.

Det totale antallet straffereaksjoner sto omtrent på stedet hvil fra året før, men befolkningsutviklingen gjør at det samlede antallet ikke har vært lavere siden 2003.

Tre av fire straffereaksjoner i 2012 var forenklede forelegg, stort sett for ulovlig hastighet. Slike forelegg utgjorde 90 prosent av de 247.500 registrerte veitrafikkforseelsene dette året.

De aller fleste som bryter trafikkreglene slipper altså unna med bøter, men én av fem fengselsdommer i 2012 hadde veitrafikkforseelse som hovedlovbrudd.

Nær ti prosent av menn over den kriminelle lavalderen, ble straffet for ett eller flere lovbrudd. Tilsvarende andel for kvinner var drøyt tre prosent.