Norman mener det er to grunner til å slå sammen til et større departement.

— Det ene er at det er mer effektivt å se flere områder i sammenheng, det andre er at færre statsråder gjør regjeringen til et bedre og mer effektivt kollegium, sier Norman til Dagens Næringsliv. Norman var arbeids- og administrasjonsminister i Bondevik 2-regjeringen, og er nå professor ved Norges Handelshøyskole.

Hans forslag om departementopprydding angår Fiskeridepartementet, Landbruksdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Finansdepartementet og Næringsdepartementet.

Norman mener at man i det minste må slå sammen departementene for fisk, landbruk og olje- og energi med Næringsdepartementet, og få eierskapspolitikk ut fra næringspolitikken - og konkurransepolitikk inn. I tillegg foreslår han å fjerne departementet for fornying, administrasjon og kirke.

— Vi ønsker jo statsråder som er med og tar totalansvar, og ikke er talspersoner for særinteresser, sier Norman.