I statsråd fredag vedtok regjeringen å øke grensene for konsesjonsfri produksjon fra 140.000 til 280.000 slaktekyllinger per år. De øker også den tillatte kalkunproduksjonen fra 30.000 til 60.000 dyr i året.

— Jeg vil legge til rette for at den enkelte bonde i større grad får innrette seg slik hun eller han ønsker og mener er det rette for seg, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) i en pressemelding.

Regjeringen har hentet støtte fra Venstre for å gjennomføre forskriftsendringen. KrF har imidlertid gitt uttrykk for at de frykter dette vil gå ut over dyrenes velferd.

— Vi er ikke motstandere av å øke grensene for kyllingproduksjon, men mener nok at Venstre og regjeringspartiene her har tatt for mye Møllers tran, sa KrFs landbrukspolitiske talsperson Line Henriette Hjemdal da forslaget ble lansert i mai.

Senterpartiet reagerer på at Listhaug har trosset den store motstanden mot forslaget i høringen, og peker på at alle unntatt én høringsinstans gikk mot.

— En slik økning vil kunne skape økt smittepress i kyllingnæringen. I tillegg er det svært uheldig å doble grensene når det er overproduksjon. Det vil ramme hardt økonomisk, sier stortingsrepresentant og leder av næringskomiteen, Geir Pollestad.

— Listhaug velger også å gjøre endringen uavhengig av at Stortinget har til behandling et forslag om å ikke doble grensene. Det er en del av Senterpartiets forslag for å hindre antibiotikaresistens i mat og dyr, understreker han. (NTB)