I september i år fikk 880 personer kontantstøtte utbetalt til utlandet på grunn av EØS-regelverket. Det er 200 flere enn i fjor, melder NRK.

— Det som er spesielt med tallene vi har fått for i år, er at veksten kommer utelukkende blant menn, mens det er nedgang blant kvinner. Økningen i eksport av kontantstøtten henger nøye sammen med arbeidsinnvandringen til Norge, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav.

De fleste kontantstøtteutbetalingene til utlandet går til Polen, ifølge tallene.