Norsk Flygelederforening dømmes også til å betale 375.000 kroner for å dekke sakskostnadene til arbeidsgiverforeningen Spekter.

Spekter har i Arbeidsretten lagt fram brev fra Åge Røde der de mener han fremsatte massive og graverende trusler ovenfor ledelsen i Avinor.

I brevet truet angivelig Røde med at villigheten til å arbeide overtid og bidra til ekstraordinær innsats ville bortfalle i de neste to år dersom lønnsoppgjøret ikke ga et tilfredsstillende resultat. Presset var rettet direkte mot beslutningstaker på arbeidsgiversiden.

Norsk Flygelederforening frarådet Åge Røde å sende det omtalte brevet, ifølge dommen.

Trusler i en forhandlingssituasjon om å ty til «annen arbeidskamp» i form av overtidsnektelse etter at lønnsoppgjøret er i havn er, ifølge Arbeidsretten, en krenkelse av fredsplikten. Retten skriver at en slik trussel må anses som et grovt brudd på de plikter en tillitsvalgt har etter inngåtte avtaler mellom partene i arbeidslivet.