• Det er ikke lett verken for sjåføren, legen eller pårørende og slå fast at tiden som bilfører er over grunnet alderssvekkelse. FOTO: FOTO: Rolf Øhman

Når bør bestefar levere inn lappen?

20.000 demente bilister kjører på veiene hver dag.