Oljeprisen kan komme ned på 60-tallet før jul, anslår oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB.

Tidligere har OPEC, en sammenslutning av en rekke oljeproduserende land, regulert prisen ved å knipe inn eller øke produksjonen. Men torsdag besluttet OPEC at medlemslandene fortstter oljeproduksjonen som nå, selv om prisen faller.

Usikkerheten er stor, men anslag tyder på at Norge kan tåle en oljepris på under 40 dollar fatet uten at det får direkte følger for budsjettet. Et så stort prisfall virker foreløpig lite trolig.

Finansdepartementet har i sitt statsbudsjett for 2015 lagt en oljepris på 650 kroner fatet til grunn for sine beregninger. Torsdag lå prisen på 512 kroner fatet (73,84 dollar).

— Minimal betydning

Men både Kjus og økonomiprofessor Steinar Holden mener fallet i oljeprisen ikke vil ha noe å si for neste års budsjett direkte.

— Nedgangen i oljeinntektene til staten har på kort sikt minimal betydning for norsk økonomi, sier Holden til NTB.

Han påpeker at staten får mindre penger å sette inn i fondet. Men politikerne kan fortsatt bruke av avkastningen fra fondet, slik de gjør nå. Ettersom oljefondet vokser i størrelse, kan man derfor bruke mer oljepenger framover, påpeker professoren.

— Hvis nedgangen i oljeinntektene vedvarer, blir selvfølgelig virkningen betydelig større på lengre sikt. Men fordi mesteparten av oljeressursene nå allerede er blitt solgt og dermed står som aksjer og obligasjoner i oljefondet, er vi mindre sårbare for lavere oljeinntekter enn tidligere, sier Holden.

Investeringsfall?

Det vi først vil merke, er at det blir mindre aktivitet i oljevirksomheten og leverandørindustrien.

— Det vil ha betydelige større negative virkninger på norsk økonomi på kort og mellomlang sikt, sier professoren ved Universitetet i Oslo.

Budskapet fra Kjus er det samme:

— Det er på investeringene oljeprisfallet vil merkes i Norge. Hvis folk begynner å miste jobben, må de finne seg dårligere betalte jobber. Det vil være en treghet i hvordan dette rammer norsk økonomi.

Det er ventet et fall på 24 milliarder kroner i oljeinvesteringer i Norge i 2015.

To BI-forskere mener det kan gå mot resesjon i Norge hvis oljeprisen ikke stiger tilbake til sommerens nivå. Pristoppen i sommer var på 115 dollar.

Et prisfall på 25 prosent, som vi nå ser, kan føre til en svekkelse av BNP på mellom 0,5 og 2,5 prosent, mener de.

Selv om OPECs beslutning ikke var uventet, reagerte markedene med å sende oljepriser og oljeaksjer ytterligere ned.

Statoil ble den mest omsatte aksjen på Oslo Børs og hadde en kursnedgang på 4,4 prosent.

Svekket OPEC

OPECs beslutning viser at kartellets markedsmakt er varig svekket, mener Ragnar Torvik, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU.

Han viser til at USA har hatt en stor økning i oljeproduksjonen, etter å ha satset på skiferolje.

— Det svekker OPECs makt til å kontrollere totalt oljetilbud, sier han til Dagens Næringsliv.

Andre eksperter påpeker at OPEC ikke har noen interesse av å kutte i egen produksjon og på den måten overlate større markedsandeler til skiferoljeprodusenter.

Oljeprisens fall har både sammenheng med USAs skiferrevolusjon og lavere økonomisk aktivitet i Kina og Europa.

Det store spørsmålet er hvordan oljeprisen vil utvikle seg framover, og om det igjen vil dempe skiferoljeproduksjonen i USA.