Langt ifra alle som tar praktisk-pedagogisk utdannelse (PPU), ender opp som lærere etterpå, melder avisen På Høyden.

Dag Roness, som til daglig jobber i pedagogikkseksjonen ved Norsk lærerakademi, disputerte nylig ved Det psykologiske fakultet ved UiB med avhandlingen «Hvorfor bli lærer?», som handler om motivasjonen for å bli lærer. Han mener Norge kan stå overfor en alvorlig lærermangel om få år.

I hans avhandling kommer det fram at bare 60 prosent av studentene som starter med PPU ender opp som lærere etterpå.

— De gamle går, de unge slutter

— Mange tar PPU uten at de går ut som lærere. PPU kan være nyttig i de aller fleste yrker, og noen fikk kanskje heller ikke lærerjobb med en gang etter utdanningen. I tillegg ser vi at mange som er lærere i dag, går av før de når pensjonstiden eller førtidspensjonerer seg. Med en slik utvikling kan vi oppleve lærermangel om noen år, forteller han.

Han har også sett nærmere på internasjonal statistikk, og registrerer at det er mye frafall blant lærere i løpet av de første fem årene i yrket. Tendensene kan også dukke opp i Norge, mener han.

— Når vi ser at både de gamle forlater yrket tidlig og de unge forsvinner ut av yrket etter få år, kan vi få et gap.

Han understreker at Norge foreløpig ikke er i en slik situasjon, men at det kan bli slik om man ikke er obs på faren.

- PPU må forbedres

I doktorgradsavhandlingen peker Roness også på at noen av PPU-studentene ikke er helt fornøyde med utdannelsen, selv om de ikke angrer på å ha tatt den.

PPU-faget er delt i tre deler, henholdsvis pedagogikken hvor de lærer å tilrettelegge undervisning og å forholde seg til andre i en undervisningssituasjon, fagdidaktikken, hvor de lærer å undervise i sine spesialfag og til slutt praksisen, som innebærer arbeid som lærer.

Roness mener det er forbedringspotensial i PPU.

— De tre delene i PPU-faget bør integreres og sys sammen på en bedre måte, sier han.

Han sier at hvis Norge ønsker å beholde de høyt utdannede som lærere, må det blir mer attraktivt å være lærer.

— Vi er altså ikke på samme nivå som Europa med tanke på lærermangel i dag, men vi må passe på at vi ikke havner der.

FLERE LÆRERE: Dag Roness er bekymret for lærerstanden.
SISSEL MÆLAND