• På selveste kvinnedagen legger Inga Marte Thorkildsen frem et forslag om at alle norske kvinner skal ha krav på ammefri med lønn. - En milepæl er oppnådd, sier hun. Men arbeidsgiversiden er ikke fornøyd med at de må ta regningen. FOTO: SCANPIX

Regjeringen vil gi alle norske kvinner ammefri med lønn

Men regningen skal tas av arbeidsgiver.