Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett blir ventelig avsluttet torsdag formiddag.

Slik det ser ut, vil KrF og V sikre Høyre-/Frp-regjeringen flertall for revidert nasjonalbudsjett.

Det betyr at de to sentrumspartiene har fått gjennomslag for noen sentrale krav. Det gjelder mer til kollektivtrafikk, men særlig til barnehager.

Færre ble flere

Etter det BT erfarer, vil vel 100 millioner barnehagekroner bli tilført kommunene.

Da de fire partiene ble enige om statsbudsjettet sist høst, var det enighet om å øke kontantstøtten.

Regjeringen regnet med at det ville gi behov for 4100 færre barnehageplasser. Det sparte Høyre-/Frp-regjeringen 344 millioner kroner på.

Siden har det vist seg at den økte kontantstøtten ikke fører til behov for færre plasser.

En spørreundersøkelse i landets kommuner, utført av Kommunenes Sentralforbund (KS), viser at det blir behov for rundt 500 flere barnehageplasser i år — ikke 4100 færre.

Koster 387 millioner kroner

KrF har stilt spørsmål til regjeringen om hva det vil koste, om KS-tallene legges til grunn og kommunene skal kompenseres fullt ut.

Det vil si 4600 flere barnehageplasser enn det regjeringen har operert med.

Finansminister Siv Jensen svarte at kompensasjon for 4600 plasser vil koste 387,1 millioner kroner. Men Siv Jensen mener samtidig at KS-beregningen ikke er helt riktig, siden den ikke tar hensyn til veksten i kommunenes frie inntekter som blant annet dekker inn befolkningsvekst, inkludert flere barnehageplasser.

Må kutte andre steder

Uansett står kommunene overfor en betydelig underdekning på barnehageområdet. Foreldre har imidlertid rett til barnehageplass.

Barna skal med andre ord være sikret plass. Underdekningen vil i stedet føre til at det må kuttes på andre kommunale utgifter.

«Finansieringen av barnehageplassene dekkes innenfor de frie inntektene til kommunene og det er opp til kommunene å disponere sine budsjetter innenfor de fastsatte inntektsrammene», skriver Siv Jensen i et svar til Arbeiderpartiet.

«En regnefeil»

Lederen av Foreldreutvalget for barnehager, Lena Jensen, har kalt regjeringens prognoser «en regnefeil». Hun mener at kuttene fører til en underdekning på 50 millioner kroner i måneden for barnehagene.

— Nå må vi sette vår lit til at Stortingsflertallet prioriterer barn og foreldre. Vi håper at de gjør som de har lovet og sikrer kvaliteten i barnehagene. Dette betyr at de minst bevilger 344 millioner for høsten 2014, skrev Jensen i en pressemelding tidligere i mai. Hun er med andre ord bare delvis hørt.

Flytter på vel 300 millioner kroner

BT fikk sent onsdag kveld bekreftet at avtalen mellom de fire borgerlige partiene vil innebære at det totalt flyttes på vel 300 millioner kroner.

Inndekningen blir, ifølge våre kilder, betegnet som «relativt uproblematisk».

Detaljene er imidlertid ikke kjent. Etter planen vil avtalen bli presentert på en pressekonferanse i Stortinget torsdag formiddag.

Ved siden av mer penger til kollektivtransport og en ordning for gang- og sykkelveier, er det klart at Høyre-/Frp-regjeringen får flertall for både å fjerne hestekraftavgiften på båtmotorer og endringen av taxfreekvotene - slik at de som ikke handler tobakk kan ta med seg to ekstra flasker rødvin.

Det siste vil KrF si nei til, men her er det Venstre alene som sikrer flertall.

Selv om avtalen for alle praktiske formål er i boks, understreker flere kilder at «ingenting er klart, før alt er klart».

Aktørene på Stortinget vil med andre ord holde muligheten åpen for at det, helt på tampen, kan bli behov for flere forhandlingsrunder.