En gjennomgang av 4.500 tilsynsrapporter viser at annenhver barnehage i Norge i løpet av de siste tre årene har brutt loven, skrev VG søndag kveld. Samtidig har rundt halvparten av de over 6.000 barnehagene i landet ikke hatt noe tilsyn de siste tre årene.

Det er likevel godt nok, mener Halvorsen.

— Jeg tror ikke hovedutfordringen er at for få barnehager får tilsyn. Hovedutfordringen er at kommunene, som selv eier halvparten av barnehagene, er satt til å gjøre tilsynet med barnehagene sine. Det tror jeg gjør at kvaliteten på tilsynet blir for dårlig, sier Halvorsen til VG.

Hun viser til en annen rapport fra forskningsinstituttet Nova i fjor der det kom fram at det ikke er behov for flere tilsyn ved barnehagene.

— Når en Nova-rapport viser at 49 prosent av barnehagene hadde tilsynsbesøk i 2012, mener jeg at det er et tilfredsstillende omfang, sier Halvorsen.

Hun ønsker ikke å innføre strengere krav til hvor ofte tilsynene skal finne sted eller til hvor mange barnehager som skal kontrolleres. Sikkerheten bør imidlertid bli bedre og det er alvorlig at loven brytes, mener Halvorsen.

Hun vil i barnehagemeldingen som legges fram fredag i neste uke foreslå at fylkesmannen skal ta over ansvaret for å kontrollere at barnehagene følger loven.