Ved henteoppdrag henter Røde Kors-frivillige syke og skadde ned fra fjellet til ambulanse eller legevakt.

— Dette viser hvor viktig den frivillige påskeberedskapen er for transport av skadde og syke i fjellet, sier vaktleder Lars-Otto Laukvik på Røde Kors Informasjonssentral på Gol.

De 950 skadene som er behandlet så langt i påsken, er litt over normalen de siste ti årene, forteller Laukvik.