Stopper datalekkasje fra kampflyene til andre land

Kampflyene avgir store mengder informasjon som Norge vil holde skjult for USA og andre land.

Publisert Publisert

KAMPFLYSJEF: Generalmajor Morten Klever sier kontroll med datastrømmen fra F-35 handler om suverenitet. Foto: Helge Hopen, Forsvaret

 • Tron Strand

Når et F-35 tar av fra Ørland i Trøndelag for å løse et oppdrag, strømmer det datainformasjon fra flyet – ikke bare til bakkepersonell i Norge, men til USA og de andre landene som har kjøpt flytypen.

Det kan være detaljer fra oppdraget kampflyet er på, som når og hvor det har fløyet og hvilket utstyr som er tatt i bruk.

Nasjonal kontroll over denne informasjonen har i årevis vært et tema mellom de berørte nasjonene.

Dette er data Norge ikke vil dele med andre

Generalmajor Morten Klever leder kampflyprogrammet. Han skriver i en e-post at Norge ikke ønsker å dele en del data med andre land.

«Det handler om suverenitet. F-35-programmet har fått på plass en filterløsning som ble rullet ut tidligere i år. Med denne løsningen vil vi filtrere ut de dataene som vi ikke ønsker å dele med andre,» opplyser Klever.

Ifølge Forsvarsdepartementet er filterløsningen en forutsetning for
skarpe operasjoner.

Skal kunne filtrere data

Det omstridte systemet som sørger for datastrømmen tilbake til USA kalles Autonomic Logistics Inormation System (ALIS).

Morten Klever opplyser at ALIS håndterer store datamengder om alt fra logistikk til operativ flyging og brifing i etterkant.

Han understreker at utveksling av logistikk- og vedlikeholdsdata er viktig for den globale vedlikeholdsløsningen, men at alle partnernasjoner har krav på en løsning for å kunne filtrere data.

Dette er ALIS-systemet

Det amerikanske forsvarstidsskriftet DefenseNews.com skriver at to nasjoner truet med å trekke seg fra kampflyprogrammet, hvis en filterløsning ikke kom på plass.

Hvilke land det er snakk om er ikke kjent. Opplysningene er ikke bekreftet av myndigheter i noe land.

DefenseNews.com skriver at Pentagon i fjor ga flyprodusenten Lockheed Martin en kontrakt på 225 millioner kroner for å lage et databeskyttelsesprogram for ALIS.

Dette skal gjøre det mulig for nasjoner med F-35 å ha tett kontroll med og beskytte egne data. I vår kom løsningen som gjør det mulig å filtrere datastrømmen.

I tillegg til Norge skal Israel, Storbritannia og Italia ha tatt filterløsningen i bruk.

DATASTRØMMEN: F-35 er et avansert fly som overfører store mengder data til ulike aktører, fra nasjonale forsvarsgreiner til flyfabrikken Lockheed Martin og andre lands myndigheter. Det gjelder eksempelvis hvor og når flyet var i aksjon. Foto: Andy Wolfe, Lockheed Martin

Norge er klar over feil som er avdekket

Defense.news.com skriver i en fersk artikkelserie at F-35-flyene er rammet av en rekke alvorlige problemer.

Det produseres tre typer F- 35. Norge har kjøpt A-modellen.

Ifølge DefenseNews.com gjelder noen av problemene også denne typen:

 • Alarm utløses ved batterisvikt ved flyging i svært kaldt vær. Det utløser behov for å lande svært raskt.
 • Trykkproblemer kan forårsake helseskade eller alvorlig smerte for piloter.
 • Landingshjul som eksploderer kan slå ut hydrauliske systemer og utløse fare for havari.
 • De svært avanserte hjelmene og radarene i flyene er utsatt for teknisk svikt.

Bra at industrien holdes i ørene

Morten Klever skriver at «F-35 er et stort og komplekst utviklingsprogram. Da må vi være forberedt på at det vil være utfordringer å ta tak i underveis.»

Han understreker at kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet ser positivt på at ulike instanser jevnlig påpeker ulike utfordringer i F-35-anskaffelsen.

«Det bidrar til å holde det flernasjonale programkontoret og industrien i ørene,» skriver han og legger til:

«Vi følger utviklingen av programmet svært tett, og er kjent med forholdene Defence News beskriver. Flere av disse forholdene ble avdekket for flere år siden og mange tiltak er allerede iverksatt og har effekt.»

Problemer med hjelmer og radarer

Kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, Stine Barclay Gaasland, skriver i en e-post at de ikke har erfart batterisvikt eller trykkproblemer, verken i Norge eller på treningsflyene ved Luke Air Force Base i USA.

«Vi har heller ikke hatt problemer med at landingshjul har eksplodert under landing», skriver Gaasland. Hun understreker at dette er en generell fare for all luftfart.

Men Luftforsvaret bekrefter at det har vært problemer med hjelmer og radarer:

«Vi har erfart mindre problemer med hjelm og radar, men ingenting som ikke har latt seg utbedre og ikke noe som anses unormalt for et helt nytt våpensystem i en utviklingsfase. Feilene har ikke gått ut over planlagt anvendelse av våpensystemet F-35», skriver Gaasland.

SUPER-HJELM: Dette er den svært avanserte hjelmen som brukes av pilotene på kampflyene. Luftforsvaret opplyser at Norge har erfart noen «mindre problemer» med hjelmen. Foto: Rockwell Collins

Problemene er løst eller i ferd med å bli det

Flyprodusenten Lockheed Martin har offentliggjort en uttalelse der de punkt for punkt går gjennom det DefenseNews har avdekket.

Her skriver de blant annet at de er kjent med forholdene DefenseNews omtaler, og at disse enten er løst eller er på god vei til å bli det.

Når det gjelder hjelmene, skriver de at en tredjegenerasjons utgave av hjelmen er ferdigutviklet, testet og i ferd med å bli godkjent for bruk, men at eksisterende utgave fortsatt er i bruk med gode resultater.

Hjelmen er svært avansert og fungerer blant annet som en TV-skjerm for piloten. Her kan piloten se bilder fra alle kameraer på flyet.

Kikker piloten ned, er det ikke føttene som dukker opp, men alt som befinner seg under flyet, helt ned til bakkenivå. Det er antydet en pris pr. hjelm på tre millioner kroner.

Publisert
 1. INNENRIKS

  Kampfly sender viktige data til andre land. Det vil Forsvaret stoppe.

 2. INNENRIKS

  Kontrollkomiteen krever svar på 13 spørsmål om kampfly

 3. INNENRIKS

  Åpner for å finansiere kampflykjøpet med friske penger

 4. INNENRIKS

  Vedgår at kampflyrekninga blir større enn venta

 5. LOKALT

  Ikke tillitvekkende og alvorlig om kampflyene

 6. INNENRIKS

  Slik forsvant 3,1 milliarder kroner i kampflyenes budsjett

 1. Kampflyene
 2. F-35
 3. Forsvaret
 4. Lockheed Martin
 5. Luftforsvaret