• Bård Vegar Solhjell (midten av bildet) kritiserer det han kaller mangelfull informasjon fra justisminister Anders Anundsen til Stortinget i fjor høst. Her flankert av komitéleder Martin Kolberg i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og Jette Christensen. FOTO: Håvard Bjelland

Solhjell: - Anundsen burde informert Stortinget bedre

Bård Vegar Solhjell mener tilliten til justisminister Anders Anundsen er svekket etter dagens høring i Stortinget. Han får støtte av Arbeiderpartiets Martin Kolberg.