• Bent Høie Foto Håvard Bjelland.jpg FOTO: Håvard Bjelland

Sjukehusplan kjem i 2015

Regjeringa vil leggje fram ein nasjonal plan for sjukehusa i 2015.