— Det haster veldig å få dem hit fordi det er en dramatisk forverret situasjon for dem. De har stått sammen med Norge i kampen mot Taliban, nå er de i en ekstrem fare, sier KrF-leder Dag Hareide til NRK.

Han stoler ikke på vurderingene til Justisdepartementet, som har vært i Afghanistan og intervjuet dem og gitt dem avslag på søknadene om oppholdstillatelse.

— Andre NATO-land har operert på en annen måte. Italia har senest sagt at 122 tolker som har arbeidet for dem skal alle få opphold i Italia. Når vi nå får høre direkte fra Forsvaret hvor kritisk situasjonen er, så mener jeg de må få en ny behandling, sier Hareide.

Kommandørkaptein Jon Ivar Kjellin i Marinens jegervåpen sier Norge har et stort moralsk ansvar for tolker og alt personell som Forsvaret bruker i operasjoner ute i verden.

— Alle som er ansatt av Forsvaret, har vi et moralsk ansvar for å følge opp på en god måte, sier han.

Onsdag er det høring i kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag om å beskytte kamptolker fra Afghanistan.

26 afghanske tolker av cirka 50 har ikke opphold i Norge til tross for at flere av dem har bred dokumentasjon på jobben de gjorde.