Optimisme langs kysten

I Hordaland har bedriftene økt eksporten med 8,4 prosent i årets 11 første måneder. I Sogn og Fjordane har veksten vært på hele 13 prosent.