Bellona protesterer mot kvikksølvutslipp

Miljøvernorganisasjonen Bellona protesterer mot Tinfos Jernverk i Kvinesdal sine planer om å øke kvikksølvutslippene.