Flere får studieønsket oppfylt

36.958 personer har fått tilbud om studieplass til høsten på det studiet de hadde som førsteønske. Dette er 71 prosent av alle kvalifiserte søkere.