Start og landing mest kritisk

En undersøkelse av 235 alvorlige flyulykker de siste 10 årene – med og uten omkomne – understreker at opp- og nedstigning er farligst når man flyr. Men dødsfallene ved disse ulykkene er ujevnt fordelt.