Strålevernet reagerer

Statens Strålevern reagerer på at britiske myndigheter trosser råd fra fagmyndigheter i Norge og velger å fortsette utslippene av technetium fra Sellafield i fem nye år.