- Ga ikke Andersen ordrer

Viggo Kristiansen sa i retten i dag at han ikke ga ordrer til sin kamerat Jan Helge Andersen. Kristiansen forklarte seg med tydelig og klar stemme.