El-selskapene får selvstyre vannreservene

Regjeringen vil etter alt å dømme gå imot å kreve et minimumsnivå i vannmagasinene for å sikre strømforsyningen.