Hvilken type er du?

Ekspertene skiller mellom fem ulike typer av besteforeldre.