Vil ha forbud mot reklame for kosmetiske operasjoner for unge

Landsstyret i Kristelig Folkeparti vil ha forbud mot reklame for kosmetiske operasjoner som er rettet mot ungdom. KrF ønsker også en aldersgrense på 18 år for slike kosmetiske inngrep.