Store virkninger for Vestlandet

Sju sykehus i Hordaland og tre i Sogn og Fjordane blir overtatt av staten fra 2002. Det samme gjelder flere psykiatriske institusjoner.