Vil innkalle Stasi-agentar til Noreg

Påtalemakta vil innkalle dei tidlegare Stasi-agentane til å møte for norsk domstol dersom det blir tiltale og hovudforhandling i saka mot journalist Stein Viksveen.