Fråtse-frykt på fattigdomsmøte

FN advarer de 65.000 deltakerne på det kommende verdenstoppmøtet i Johannesburg mot fråtsing. Norges Røde Kors mener advarselen er betimelig fordi millioner trues av hungersnød i Sør-Afrikas naboland.