Usikkerheten slutt

At Høyesterett forkastet anken fra Birgitte Tengs fetter betyr at fire og et halvt års usikkerhet er over for foreldrene.