Samvær vil redusere bidrag

Har du barna dine annenhver helg og i ferier, vil du i fremtiden få barnebidraget kraftig redusert. Men det tar fire år før endringen trer i kraft.