Norsk næringsliv henger etter med IKT

Oslo (NTB): Norske bedrifter benytter IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) mindre enn næringslivet i andre nordiske land.