Ålesund for lite for prostituert

Ålesund (NTB): En kvinne fra Romsdal kom til Ålesund for å prostituere seg, men etter 14 dager slo hun fast at markedet var for lite og ga opp.