Vil ikke legge ned sykehus

Ingen sykehus vil bli lagt ned som følge av at staten fra neste årsskifte overtar sykehusdriften fra fylkeskommunene.