Vil straffe vitner til tvangsekteskap

En lite brukt lov kan tas i bruk for å straffe tvangsekteskap. – Ifølge paragraf 139 i straffeloven kan en person som er vitne til at det skjer noe kriminelt bli holdt ansvarlig dersom man ikke anmelder, sier justisminister Odd Einar Dørum.