Fire syke kyr på Spanne gård

Ytterligere to kyr i besetningen på Spanne gård er blitt syke, men ingen av dyrene skal lide av munn- og klovsyke.