To vitner på to minutter

Nes herredsrett brukte to minutter på to vitner som begge bekreftet at de aldri hørte noe til hundene på Orderud gård når de leverte aviser klokka 4.30 om morgenen.