Samarbeid mellom norske og finske skogeiere

Norges Skogeierforbund og det finske selskapet Metsäliitto har inngått en samarbeidsavtale.