Helikopter fem ganger så farlig som fly

Ulykkesrisikoen med helikopter er fem ganger høyere enn med fly, viser en ny rapport fra SINTEF.