Våknet av sirenene

Norvald Eriksen i Gyldenprisveien 45 våknet av brannsirener som kom nærmere og nærmere.