Forlot Gry Faresgrillen i live?

Statsadvokat Kjetil Omholt påpekte i sitt innledningsforedrag at det store spørsmålet i politiets etterforskningsarbeid har vært om den drepte Gry Hosein (28) forlot Faresgrillen i Skien i live der hun og mannen Gamal Hosein jobbet.