Lakseparasitt fører til milliardtap

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris har så langt kostet Norge 3-4 milliarder kroner. Lokalsamfunnene rundt de smittede laksevassdragene rammes hardest.