Brann på ny MTB i fjor

For ett år siden begynte det å brenne i maskinrommet til missiltorpedobåten KNM «Skjold», som er bygget over samme lest som «Orkla».