Fylkeskommunene får nye oppgaver

Fylkeskommunene får ansvaret for samferdsel, landbruk, miljøvern, regional utvikling og kultur, når staten overtar ansvaret for sykehusene.