Advarer mot farlige smuglersigaretter

Tollvesenet advarer mot falske smuglersigaretter. Sigarettene inneholder mer nikotin og tjære enn vanlige sigaretter, og er langt farligere å røyke.