DNA-jakt på overgripar

Etterforskarane som jaktar på lommemannen ber no om DNA-prøver frå kring 120 menn.