Vil ha friare hender til aksjehandel

Folketrygdfondet ønskjer å plassere ein større del av fondsmidlane i aksjar. Fondet forvaltar i dag 158 milliardar kroner, 22 milliardar meir enn ved førre årsskiftet.