Ville bruke bistandspenger mot Bush

SAIH ville bruke studentenes bistandspenger til å fjerne George W. Bush. Etter hardt press og sterke reaksjoner fra studentene, har organisasjonen nå valgt å snu.