Økokrim-sjef risikerer påtale

Riksadvokaten skal nå avgjere om nestsjefen i Økokrim, førstestatsadvokat Erling Grimstad, handla kritikkverdig eller lovstridig i saka mot mulla Krekar.